MİİLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR

Yayınlandı: Ocak 2, 2013 / 12. sınıf edebiyat

MİİLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR (word belgesi olarak indir)

Türkçülük akımı, Türk edebiyatında 1911-1923 yılları arasında Milli Edebiyat akımının doğmasını sağlamıştır.

1911’de Selanikte çıkarılan Genç Kalemler dergisi çevresinde bir araya gelen Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp yazdıkları şiir ve makalelerle bu akımın ilkelerini ortaya koymuşlardır.

Ömer Seyfettin’in  Genç Kalemler dergisinde imzasız olarak yazdığı “Yeni Lisan” başlıklı makaleler Milli Edebiyatın bildirgesidir. Bu yazılarda,

-Türk diline büyük önem verilmesi gerektiği,

-Yabancı dillerin kurallarının terk edileceği,

-Yabancı sözcükler yerine onların Türkçe karşılıklarının kullanılacağı,

-Yurtseverlik, kahramanlık ve bireysel konuların ele alınacağı belirtilmiştir.

Beş Hececiler, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında da Anadolu ve Anadolu insanını anlatmayı sürdürmüşlerdir. (memleketçi şiir)

    Beş Hececilerin dışında Kemalettin kamu, Arif Nihat Asya, Zeki Ömer Defne, Orhan Şaik Gökyay, Ahmet Kutsi Tecer , Kemalettin Kamu, Necmettin Halil Onan, Şükufe Nihal Başar, Mithat Cemal Kuntay, Ömer Bedrettin Uşaklıgil, Halide Nusret Zorlutuna, Behçet Kemal Çağlar adlı şairler de Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirler yazmışlardır.

   Kültür haftası(1936), Ağaç(1936-Necip Fazıl K.), Çınaraltı(1941-1944. Orhan Seyfi ve Yusuf Ziya’nın çıkardığı Türkçü fikir ve sanat dergisi), Hisar(1950-1957) dergileri çevresinde toplanan şairler,

-Halk şiiri kaynağından beslenmişler,

-Hece ölçüsü ve dörtlüklerle memleket sevgisini, kahramanlıkları yansıtan şiirler yazmışlardır.

-Memleketin yüceltilmesi, övülmesi, memleket güzelliklerinin aktarılması bu şairlerin en önemli özellikleridir.

-Bu şiirleri, Halk edebiyatı şiirinden ayıran özellik, şairlerin batı şiirinden de etkilenmiş olmalarıdır.

-Anadolu ve Anadolu insanını anlatmışlardır. Bu anlayış “memleketçi şiir” olarak da adlandırılır.

-Ahenk için uyak ve rediften faydalanmışlardır.

-Hitabete yakın bir biçemi vardır, lirizmden uzak didaktik şiirler yazmışlardır.

-Dil halkın kullandığı dildir.

 

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ(1905-1975)

– Cumhuriyet devri şâir, yazar, edebiyat tarihçisi ve fikir adamlarındandır.

– 1931’da “Atsız Mecmua”yı yayınlamaya başladı. Köycü bir yaklaşımdan Türkçü bir yaklaşıma yönelen bu dergideki bazı yazıları nedeniyle üniversiteden uzaklaştırıldı, öğretmenliğe başladı.

-“Orhun” dergisini çıkardı.

– II. Dünya Savaşı sırasında güçlenen “Turancı” akım içinde yer aldı.

– “Ötüken” dergisini çıkardı.

– Romanlar, öyküler, şiirler ve edebiyat incelemelerinin yanısıra Türk tarihiyle ilgili araştırmalar yayınladı.

– Türkçülüğe ve Turancılığa dayanan milliyetçiliğinde din öğesine yer vermedi.

ROMAN: Dalkavuklar Gecesi (1941),  Bozkurtların Ölümü (1946),  Bozkurtlar Diriliyor (1942),  Deli Kurt (1958),  Ruh Adam (1972)

ŞİİR: Yolların Sonu (1946)

İNCELEME: Türk Tarihi Üzerine Toplamalar, Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi, Türk Edebiyatı Tarihi , Türk Ülküsü ..

 

ORHAN ŞAİK GÖKYAY(1902-1994)

-Edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı, şair, öğretmen.

-“Bu Vatan Kimin”, “Yas” şiirleriyle tanınmıştır.

-Edebiyat alanında şairliğinden çok eleştirmenliği ve araştırmacılığı ile öne çıktı. Dil konusunda yaptığı en önemli çalışma Dede Korkut Hikâyeleri’ni sadeleştirmesidir.

Bestesi Arif Sami Toker’e ait olan ve Türk Müziği’nin klasikleri arasında sayılan “Çıksam Şu Dağların Yücelerine” şarkısının güftesinin yazarıdır.

Yaşamı boyunca yalnızca beş şiirini Türkçe ve İngilizce olarak 1976’da yayımlamış olan şairin şiirleri ölümünden sonra “Bu Vatan Kimin” adı altında kitaplaştırıldı. 61 şiirinden 21’i aruzla, 29’u heceyle, 11’i serbest ölçüyle yazılmıştır.

İlk şiirlerini aruzla yazmış, sonradan heceye geçmiştir. Önceleri aşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı. 1940’tan sonra edebiyat tarihi, folklor, halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi.

   Eserleri: Dede Korkut ,  Dedem Korkut’un Kitabı, Katip Çelebi’den Seçmeler , Destursuz Bağa Girenler ,

Bu Vatan Kimin? (ŞİİRLER)

 

ZEKİ ÖMER DEFNE (1903-1992)

*Kendine özgü şiir anlayışı ile halk şiiri arasında bir köprü kurar.

*Halk şiiri ve halk söyleyişinden etkilenir. Son şiirlerinde serbest tarza kayar.

*Günlük olaylardan uzak bir dünyanın güzelliklerini anlatır.

* Halk Edebiyatı geleneklerine bağlı ve hece ölçüsünde çağdaş şiirler yazdı.

* Anadolu’yu şiirlerinin ana teması olarak aldı. Yurt güzellemeleriyle tanındı. Yazdığı yurt güzellemeleri şiirlerinde Erzurum, Eğin, Ilgaz, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya illerini çeşitli özellikleriyle tanıttı.

*Ilgaz, Ziller Çalacak bilinen şiirleridir.

Şiir Kitapları: Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler

Araştırma Kitabı: Dede Korkut Hikayeleri Üzerinde Edebi Sanatlar Bakımından Bir Araştırma

 

ARİF NİHAT ASYA(1904- 1975)

Milliyetçi şiirleriyle tanınan ve Adana’nın kurtuluş günü olan 5 Ocak günü yazdığı ünlü “Bayrak” şiirinden dolayı “Bayrak şairi” olarak da anılır.

Edebiyat öğretmenliği, milletvekilliği yaptı.

Yapıtlarında millet, vatan, bayrak, kahramanlık, tarih, aşk, doğa temalarını işlemiştir.

Aruz, hece, serbest ölçü ile yazmıştır.

Din ve kahramanlık duygusu, şiirlerinde öne çıkmıştır.

Cumhuriyet döneminin en ünlü rubai şairidir.

Eserleri:

ŞİİR: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor , Dualar ve Aminler,  Kökler ve Dallar, ses ve Toprak, Kundaklar, Takvimler, Emzikler, Basamaklar, Köprü, Yürek, Heykeltraş, Aynalarda Kalan, Büyüyün Kızlar Büyüyün, Kubbe-i Hadra, Fatihler Ölmez, Rubaiyat-ı Arif(Kıbrıs Rübaileri, Nisan, Kova Burcu, Avrupa’dan Rübailer, Yerden Gökten)

DÜZYAZI: Ayetler(kanatlarını Arayanlar), Kanatlar ve Gagalar (özdeyişler), Enikli Kapı (makaleleri)…

 

FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL (1898-1973)

*  Cumhuriyet dönemi şairlerimizdendir.

* Anadoluda öğretmenlik yapmıştır.

* “Çamdeviren”, “Deli Ozan” gibi takma adlarla mizah şiirleri yazmıştır.

*  Şiir yaşamına aruzla şiir yazarak başlayan Çamlıbel, daha sonra Beş Hececiler şiir grubunda yer aldı.

*  “Sanat” adlı şiiri memleketçi şiirin ilk örneği sayılır.

* Anadolu köylüsünün savaş, eğitimsizlik, yoksulluk sebebiyle yüz yüze geldiği acıların ilk defa tiyatro sahnesinde gözler önüne serildiği “Canavar” adlı lirik-realist tiyatro eserini yazmıştır.

*  Eserlerinde Anadolu, Anadolu halkının yoksulluğu, kültürü gözlemci bir tavır içinde anlatılmıştır.

*  Ünlü “Han Duvarları”şiiri  Çamlıbel’in Anadolu’ya yönelişini anlatır. Şair bu yapıtta Anadolu’nun folklorik dokusunu incelemiş ve yansıtmıştır.

*  “Dinle Neyden” adlı yapıtında Beş Hececilerin eğilimlerini anlatır.

*Behçet Kemal ile “Onuncu Yıl Marşı”nı yazmıştır.

* Şiir ve manzum oyunlarının yanısıra, çocuk piyesleri de yazmıştır.

Yapıtları:

Şiir:   Han Duvarları, Dinle Neyden, Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi, Bir Ömür Böyle Geçti, Akıncı Türküleri, Suda Halkalar, Heyecan ve Sükun, Şarkın Sultanları, Tatlı Sert(mizahi), Zindan Duvarları, Akarsu

Oyunları:  Canavar, Akın, Yayla Kartalı, Kahraman, Özyurt, İlk Göz Ağrısı

Roman:   Yıldız Yağmuru

 

NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU(1929-1992)

– Milliyetçi şairlerdendir. Destan şâiri olarak bilinir.

– Şiirde ses güzelliğine, iç mûsikîye değer verir. İfadesi güçlüdür.

–  Hem hece ile hem serbest nazımla şiirler yazmıştır.

Şiir kitapları: Bozkurtların Ruhu (1952), Gençosman Destanı (1959), Kür Şad İhtilâli Destanı (1970), Malazgirt Destanı (1971), Bozkurtların Destanı (1972), Kopuz dan Ezgiler (1973), Salur Kazan Destanı (1976), Boğaç Han Destanı (1977).

 

 

KEMALETTİN KÂMİ KAMU (1901-1948)

– Gurbet şairi olarak tanınan Türk şair ve siyasetçi.

-Lirik, içten, duygulu şiirlerinin yanında vatan sevgisi, savaş, gurbet, aşk temalarını işlemiştir.

– İstiklâl Marşı seçimine de katıldı.

-Başlangıçta aruzla yazan şair, daha sonra heceyle yazmıştır.

– 25 yaşında aşık olduğu genç kız ile evlenme hazırlığında iken bir anlaşmazlık sonucu evlilikten vazgeçti ve ömrü boyunca yalnız yaşadı.

– Kimi şiirleri bestelenip şarkı veya marş oldu.

Şiirleri: Bingöl Çobanlarına, Hicret, Gurbet….

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR(1908-1969)

*Atatürk İnkılaplarını, milli duyguları, memleket meselelerini, yurt güzelliklerini hece vezni ile yazdığı şiirlerle anlattı.

*Ankaralı Aşık Ömer mahlasıyla aşık tarzı şiirler de yazmıştır.

*“Atatürk şâiri” olarak tanındı.

“Şadırvan” adlı dergi çıkarmıştır.

*Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte yazdıkları Onucu Yıl Marşı ile şöhreti yaygınlaştı.

Şiir kitapları: Erciyas’tan Kopan Kar , Burda Bir Kalp Çarpıyor, Benden İçeri (Bütün şiirleri), Behçet Kemal Çağlar’ın Son Şiirleri (Ölümünden sonra çık¬tı, 1970).

Oyunları: Çoban,  Atillâ, Timur ve Yıldırım

Diğer eserleri:Hür Mavilikte (1947, gezi notları),, Dolmabahçe’den Anıtkabir’e Kadar (1955, gözlemleri),

Kur’ân-ı Kerîm’den İlhamlar (1966), Atatürk Denizinden Damlalar (Derleme, 1967), Battal Gâzî Destanı (1966),

Bugünün Diliyle Atatürk’ün Söylevleri (Atatürk’ün konuşmalarından seçilmiştir, 32 konuşma, 1968),

Malazgirt Zaferi’nden İstanbul Fethine (1971, dört destan)

 

ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI (1904-1946)

*Biçim açısından Hecenin Beş Şairi’ne yakın durur. Ama öz yönünden onlardan ayrılır. Daha çok Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon çizgisindeki yurt şiiri anlayışının etkisindedir.

*Anadolu şairi olarak bilinir.

*Şiirlerinde izlenimci bir gözle algıladığı doğayı, ülke gerçekleri ve bireysel duyarlılığını özgün bir yaklaşımla yansıtır. Annesi ile çocuğunun ölümü, ayrılık acısı, gurbet tedirginlikleri, görev yaptığı, gezip gördüğü yerlerdeki toplumsal sorunlar duyarlılığını besleyen başlıca öğeler oldu.

*Şiirlerinin önemli bir bölümü Türk Müziği bestekarları tarafından bestelenmiştir. Özellikle Kaptanzade Ali Rıza Bey ve Cevdet Çağla’nın yaptığı besteler halk tarafından çok sevilmiş ve beğenilmiştir. Yıldızların Altında, Eğilmez Başın Gibi, Kapıldım Gidiyorum adlı besteler buna örnek verilebilir.

Şiir kitapları: Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarı Kız Mermerleri, Yayla Dumanı, Deniz Hasreti.

 

MİTHAT CEMAL KUNTAY (1885-1956)

*Şair, yazar, hukukçu.

*Epik şiirleriyle tanınır. Lirik şiirleri de vardır.

*Dil açısından Milli Edebiyat’a bağlıdır, ancak aruzla yazmıştır.

*Meşrutiyet dönemi, II. Abdülhamit ve mütareke yıllarını konu aldığı “Üç İstanbul” romanı ile başarı sağlamıştır.

*Yazdığı vatanseverlik şiirleri onu Türk edebiyatının en tanınmış hamaset şairlerinden birisi yaptı.

*30 Ağustos Zaferi’nden sonra yazdığı ‘Vatan Hisleri’ adlı şiirinin son iki mısrası TBMM’de Mustafa Kemal tarafından okundu: Ölmez bu vatan farz-ı muhal ölse de hattâ / Çekmez kürenin sırtı bu tâbât-ı cesîmi (Ölmez bu vatan varsayalım ölse bile / Çekmez dünyanın bedeni bu kocaman tabutu).

*Şiirlerinde aruzu ustaca kullandı. Ağır bir dille sahip olan şair, dilini zamanla sadeleştirmiştir.

*Vatan ve millet sevgisi temalı epik ve lirik şiirleri yazdı. Hiciv türünde de şiirler yazdı, aşk temasını hemen hemen hiç işlemedi. Hiçbir edebi topluluğa katılmadı.

* “Acem Şahına” adlı şiiri Mehmet Akif’le birlikte yazmıştır.

*Oyunlarında yalın bir dil kullandı, yurt sevgisi konusunu işledi.

*Yazdığı tek roman olan Üç İstanbul, onun en önemli eseridir. Eser, II.Abdülhamit II. Meşrutiyet ve Mütareke yıllarının İstanbul’unu anlatır. Eserin, yazarın hayatını yansıttığı söylenir. Roman, 1983 yılında TRT tarafından televizyon dizisi olarak çekilmiştir.

*Monografileri, titizlikle düzenlenmiş birer belgeler kitabı gibidir.

*Kuntay, ayrıca edebiyat araştırmaları yapmış, Fransız yazarlardan tercüme eserler vermiş bir sanatçıdır.

Roman: Üç İstanbul

Şiir: Türk’ün Şehnamesi

Tiyatro oyunları: Kemal, 28 Kanunuevvel

Monografi: Namık Kemal, İstiklal Şairi Mehmet Akif, Sarıklı İhtilalci Ali Suavi

 

 

NECMETTİN HALİL ONAN (1902-1968)

*Şair, öğretmen, edebiyat tarihçisi.

Şiire aruzla başlamıştır. Bireysel ve milli duygularla örülü hece şiirleriyle tanındı.

Aşk, doğa ve ulusal duygularla ilgili şiirler yazdı.

* Çanakkale Savaşı’nı konu edinen ‘Bir Yolcu’ya’ adlı şiiri hamaset edebiyatının güzel örneklerindendir.

Şiir kitapları: Çakıl Taşları , Bir Yudum Daha

Romanları :İşleyen Yara (yayımlanmadı), Kolejli Nereye

AHMET KUTSİ TECER (1901-1967)

“ Orda bir köy var uzakta

O  köy bizim köyümüzdür

Gitmesek de görmesek de

O köy bizim köyümüzdür.”

*  Felsefecidir. Edebiyat öğretmenliği, milletvekilliği yaptı. Bir folklor ve halk edebiyatı araştırıcısıdır.

*  Halk kültürünün öğelerini (türkü, masal…) derledi.

* Âşık Veysel’i Türkiye’ye tanıttı.

* Halk kültürüne geniş yer vermiştir. “Köşe Başı” Adlı yapıtını ortaoyunu tekniklerinden faydalanarak yazmıştır. “Koçyiğit Köroğlu” yapıtı bir tür folklor araştırması niteliği taşır.

*  Hece ölçüsüyle şiir yazma geleneğinin içinde yeni biçimler arayan bir şairdir. Beş Hececiler gurubuna katılmadan aynı dönemde hece ile şiirler yazmıştır.

*  Şiirinde halk yazını öğeleriyle batı tekniklerini birleştirme çabası görülür.

*  Duygusal yönü ağır basan memleket şiirlerini içtenlikle ve ince bir söyleyiş güzelliği ile yazmıştır.

*  Dergâh, Varlık, Oluş…dergilerinde yazılar yazmıştır.

*Ahmet Kutsi Tecer, şahsi-ferdi duyguları işleyen şiirleri dışında kalan ve memleket sevgisini işleyen şiirleri ile Faruk Nafiz’in öncülük ettiği memleketçi şiir akımının temsilcilerinden sayılır.

* Çıngırak, Ilgaz Dağlarından, Nerdesin, Orda Bir Köy Var Uzakta, Seni Seviyorum Demek İsterdim… şiirlerinden bazılarıdır.

Yapıtları:

Şiirler: Şiirler

Oyunları: Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Satılık Ev,  Koçyiğit Köroğlu(Manzum Piyes)

Köylü Temsilleri adlı kitabı seyirlik oyunlarımız üzerine yazılmış bir inceleme kitabı vardır.

 

HALİDE NUSRET ZORLUTUNA(1901-1984)

-“Git Bahar” şiiriyle tanınmıştır.

– Şiir yazmaya mütareke yıllarında başladı. Kurtuluş Savaşı’nın etkisi ve heyecanıyla Milli edebiyat akımına katıldı. Kadın duyarlılığıyla işlediği şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, roman türlerinde de eserler verdi. Milli edebiyat akımı içinde değerlendirilen şiirlerinde geleneksel ölçü ve anlayışa bağımlı kaldı. Şiir öykü ve düzyazıları Milli Mecmua, Aydabir, Çınaraltı, Hisar, Türk Kadını gibi dergilerde yayınlandı.

– Roman konularını çeşitli Anadolu kentlerindeki öğretmenliği sırasındaki anılarından ve gözlemlerinden almıştır.

Şiir: Geceden Taşan dertler, yayla Türküsü, Yurdumun Dört Bucağı, Ellerim Bomboş kaldı

Roman: Küller, Sisli Geceler, Gülün Babası kim, Beyaz Selvi, Büyük Anne, Aydınlık kapı, Aşk ve Zafer

 

 

ŞÜKUFE NİHAL BAŞAR(1896-1973)

-Şiire aruzla başlamış, Milli edebiyat akımını benimsedikten sonra heceyle yazmıştır.

-Şiirlerinde romantik duyguları, hikaye ve romanlarında toplum sorunlarını, kadın problemlerini işledi.

Şiir: Yıldızlar ve Gölgeler, Hazan Rüzgarları, Gayya, Su, Şile Yolları, Sabah Kuşları, Yerden Göğe

Hikaye: Tevekkülün Cezası

Roman: Renksiz Istırap, Yakut Kayalar, Çöl Güneşi, Yalnız Dönüyorum, Domaniç Dağlarının Yolcusu, Çölde Sabah Oluyor

Gezi: Finlandiya

 

 

HİSARCILAR

1950-1957 ve 1964-1980 yıllarında çıkan “Hisar” dergisi etrafında toplanan Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer, Yavuz Bülent Bakiler, Feyzi Halıcı, Nüzhet Erman, Yahya Akengin, Bekir Sıtkı Erdoğan, Coşkun Ertepınar gibi sanatçıların oluşturduğu edebi topluluktur.

 

Hisarcılar’ın Özellikleri:

* İlk sayısı 1950’de yayımlanan Hisar dergisi, iki ayrı dönemde yayın hayatını sürdürmüştür. 1950-1957 arasında yetmiş beş sayı; 1964-1980 arasında iki yüz iki sayı yayımlanmıştır.

* Garipçilere ve İkinci Yeniciler’e tepki göstermişler ve milli duyguları manevi değerleri öne çıkaran bir edebiyattan yana olmuşlardır.

* Ölçü, uyak gibi klâsik edebiyat öğelerini kullanarak, aşk, doğa ve vatan sevgisi gibi konuları işlemişlerdir.

* Sanatçının hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmaması ve bağımsız olması gerektiğini savunmuşlardır.

* Şiir güzelliğini korumak koşuluyla; aruzu, heceyi, serbest şiiri kullanmayı, şiiri nesre yaklaştırmayı uygun görmüşlerdir.

* Sanatçının dili yaşayan dil olmalı, sanatçı bağımsız olmalı(eseri propaganda aracı olmamalı), sanat milli olmalı, sanatta yenilik esastır(ancak eski reddedilmemeli) görüşündedirler.

 

İLHAN GEÇER (1917 – 2004)

•Daha çok duyguya yaslanan şiirler yazmıştır.

•Şiirleri dışında eleştirileri de vardır.

•Uzun yıllar Hisar dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır.

Şiir: Büyüyen Eller, Belki, Yeşil Çağ, Hüzzam Beste

 

MUNİS FAİK OZANSOY (1911 – 1975)

•Hisar dergisi çevresine girerek burada başyazılar yazmıştır.

•Bir duygu şairi olarak, Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’daki şiir zevkini yakalamaya çalışmıştır.

•Şiir: Büyük Mabedin Eşiğinde, Hayal Ettiğim Gibi, Yakarış, Bir Daha, Zaman Saati, Yakınma, Kaybolan Dünya, Düşündüğün Gibi

 

YAVUZ BÜLENT BAKİLER (1936 – …)

•Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında eriterek kişiliğine kavuşmuştur.

•Şiirlerinde, Anadolu’ya, Anadolu insanına eğilmiş, onların sorunlarını yapıcı bir tavırla dile getirmiştir.

•Sade ve rahat bir dili, aydınlık bir üslubu vardır.

•Milli ve manevi değerlere bağlı kalmıştır.

Şiir: Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman

Gezi Yazısı: Üsküp’ten Kosova’ya, Türkistan Türkistan

 

MEHMET ÇINARLI (1925 – 1999)

•Lise öğrencisi iken şiir yazmaya başlayan sanatçı, şiirlerini önce Antalya Gazetesi, Yedigün ve Yarımay dergilerinde, sonra Çınaraltı ve Doğu’da, daha sonra da arkadaşlarıyla birlikte kurdukları Hisar dergisinde yayımlar.

•Türk Yurdu, Çağrı, Ilgaz ve Töre dergilerinde de yazmıştır.

•Hem aruz hem de hece vezniyle şiirler yazmıştır.

•Yerli ve millî kültürle beslenen şiirleri şekil yönünden mükemmel, muhteva yönünden de orijinal hayâllerle doludur.

•Sâde, yaşayan Türkçe ile ferdî ve millî meseleleri anlatır.

•Hisar dergisinde yayımladığı deneme ve tenkit yazıları Hisar dergisi Çevresinde bir şâirler okulunun oluşmasını sağlamıştır.

•“Yeni Bîr Dünyâ Kurmuşum” adlı kitabı ile 1976’da Türkiye Millî Kültür Vakfı Şiir Armağanı’nı kazanmıştır.

•Şairin Hisar dergisinin 26.sayısında geniş bir biyografisi mevcuttur.

•Şiir: Güneş Rengi Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum

•Deneme ve makaleleri: Halkımız ve Sanatımız, Söylemek Yaraşır, Sanatçı Dostlarım

 

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s